روایت دکتر ظریف از دورویی و اعمال استانداردهای دوگانه دولت آمریکا

به گزارش نویدتهران،محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان در صفحه توئیتر خود نوشت:
«هر روز که می گذرد آنچه که برای ما روشن بود برای جهانیان نیز آشکار می شود: نه حقوق بشر و نه برنامه هسته ای نگرانی واقعی آمریکا نبوده است. اول یک روزنامه نگار مثله می شود؛ حالا هم فروش قاچاقی فناوری هسته ای به عربستان سعودی بخوبی دورویی آمریکا را افشاء می کند»