قاسمی در پاسخ به خبرنگاران:

روابط ایران و اروپا مخالفان و دشمنانی دارد که باید هوشیار بود

به گزارش نویدتهران،سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص ادعای مطرح شده توسط يكی از خبرگزاری های خارجی مبنی بر اين که دولت فرانسه سفرهای غیر ضروری دیپلمات های خود به ایران را محدود کرده است، اظهار داشت: من در هيچ جا و از هيچ منبع موثقی از سوی دولت فرانسه چنین اخباری را دريافت نكرده ام و اصولا هم هيچ گونه ضرورت و دليلی برای اخذ چنين تصميمی توسط وزارت خارجه فرانسه نمی بينم.

قاسمی گفت: روابط ايران و اروپا و بخصوص ايران و فرانسه بدخواهان و معاندينی دارد كه گاهی در يك اقدام روانی سعي بر اثر گذاري منفي بر اين روابط داشته و دارند و بايد همواره در قبال اين نوع تحركات هوشياری لازم را دارا بود.

وی افزود:از سوی ديگر اصولا سفرهای دیپلماتیک در حیطه اختیارات دولت هاست که می توانند به دیپلمات های خود اجازه انجام ماموریتی را بدهند یا ندهند؛ بنابراین این ادعای مطرح شده در برخی از رسانه ها در اين برهه از زمان جای تامل دارد.