فرمانده ناجا در شيراز:

رضايتمندي مردم ملاك عملكرد پليس

30فرمانده ناجا در شيراز با اشاره به اينكه رضايتمندي مردم ملاك عملكرد پليس است، گفت: در نظر سنجي هاي معتبر انجام شده در سال جاري ، نيروي انتظامي در بين ۲۰ دستگاه رتبه چهارم را در بحث رضايتمندي مردم كسب كرده است.
سردار ” حسين اشتري” در جمع كاركنان انتظامي استان فارس، بيان كرد: شاخص هاي امنيتي در استان بهبود يافته و اقدامات مؤثري انجام شده است كه انتظار مي رود سال آينده اين عملكرد بهتر از امسال باشد.
به گزارش نوید تهران وبه نقل ازپلیس،وي تصريح كرد: امروز بايد به شغل و لباس خود افتخار كنيم چرا كه ما در تامين بالاترين سرمايه و نعمت كه همان امنيت است، دخيل هستيم.
فرمانده ناجا امنيت ايران اسلامي را پايدار، با ثبات و مثال زدني عنوان كرد و گفت: رهنمودها و هدايت هاي مقام معظم رهبري، جان فشاني هاي شهدا و تلاش هاي كاركنان نيروي انتظامي و نيروهاي امنيتي از عوامل اصلي امنيت در كشور است.
وي گفت: نيروي انتظامي در راه امنيت، بيش از ۱۳ هزار شهيد و بيش از ۲۰ هزار مجروح و جانباز تقديم انقلاب اسلامي كرده است.
فرمانده ناجا افزود: دشمنان و در رأس آنها آمريكا و اسرائيل قصد دارند انقلاب اسلامي را از مسير اصلي خود منحرف كنند و وقتي در يك جنگ تمام عيار نظامي موفق نشدند به تهديدات در حوزه جنگ نرم و نيمه سخت ادامه دادند.
سردار اشتري در بخش ديگري از سخنان خود به حوزه فضاي مجازي اشاره كرد و گفت: مفاسد اجتماعي، سرقت و كلاهبرداري از جمله جرايم مهمي هستند كه در فضاي مجازي رخ مي دهد و نيروي انتظامي بايد در اين راستا با هوشياري كامل اقدامات مقابله اي خود را انجام دهد.
وي با بيان اينكه نيروي انتظامي پناهگاه مردم است، افزود: ما بايد با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري با اقتدار توأم با رافت و مهرباني و عدالت عمل كنيم.
اين مقام ارشد انتظامي با بيان اينکه در نظر سنجي هاي معتبر انجام شده در سال جاري ، نيروي انتظامي در بين ۲۰دستگاه رتبه چهارم را در بحث رضايتمندي مردم كسب كرده است، گفت: در موضوع كاهش جرايم نيز مأموران نيروي انتظامي بيشترين كاهش را در بين نيروهاي مسلح به خود اختصاص داده اند.
وي يكي از مأموريت هاي مهم پليس را حركت به سوي حرفه اي گرايي عنوان كرد و گفت: پليس بايد هوشيار باشد و با تخصص بالا در اين مسير حركت كند.
سردار اشتري با اشاره به موضوع مهم آموزش در نيروي انتظامي، گفت: در برنامه پنج ساله ششم توجه ويژه اي به اين موضوع و بحث افزايش تجهيزات پليس شده است.
اين مقام مسئول در پايان با اشاره به تأكيدات مقام معظم رهبري در موضوع افزايش روحيه انقلابي و ديني كاركنان، گفت: نيروي انتظامي مظهر اقتدار ملي و در طراز جمهوري اسلامي ايران است و كسي كه مي خواهد مظهر اقتدار باشد، بايد فضاي ديني و انقلابي خود را افزايش دهد.
سردار اشتري با اشاره به موضوع معيشت كاركنان، گفت: در حكم مقام معظم رهبري به دو موضوع معيشت و صيانت كاركنان تأكيد ويژه اي شده است و در سال آينده چند طرح و برنامه خوب در راستاي ارتقاء معيشت كاركنان در دستور كار قرار دارد.