معاون درمان وزارت بهداشت درنشست خبری:

رشد تنها ۵ درصدی تعرفه های خدمات درمانی ، موجب کسری اعتبار ۱۳۰۰ میلیارد تومانی در بیمارستانها می شود

به گزارش نویدتهران،دکتر آقاجانی با بیان این که رشد تنها ۵ درصدی تعرفه ها باعث می شود حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان کسری اعتبار در بیمارستان های دولتی در سال جاری ایجاد شود ، گفت: کاهش رشد تعرفه های خدمات درمانی موجب کاهش کیفیت خدمات شده و باعث می شود که رقبت برای سرمایه گذاری در حوزه سلامت کم شود و در نهایت شاهد کاهش جذب سرمایه در حوزه سلامت خواهیم بود.

دکتر محمد آقاجانی با بیان این که تعرفه های خدمات درمانی یکی از مهم ترین ابزارهای حوزه سلامت در همه کشور ها است، گفت: تعرفه های خدمات در همه نظام های سلامت مبحثی مهم است و در ایران به لحاظ جایگاه قانونی، تعرفه های خدمات درمانی در شورای عالی بیمه مشخص می شود.

معاون درمان وزارت بهداشت با تاکید بر این که پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت با سازمان نظام پزشکی رشد 15 درصدی تعرفه ها در سال 96 بود، یادآور شد: این پیشنهاد در آذر ماه سال ۹۵ به دبیرخانه شورای عالی بیمه داده شد ولی سازمان های بیمه گر اعتقاد داشتند که با توجه به منابع موجود نمی توانند این پیشنهاد وزارت بهداشت را اجرایی کنند.

وی افزود: نهایتا در اسفند ماه سال ۹۵ نیز موضوع تعرفه های خدمات درمانی در شورای عالی بیمه مطرح شد و سه پیشنهاد عدم افزایش تعرفه، ۹درصد و ۱۰ درصد به دولت داده شد، اما وزارت بهداشت اصرار بر پیشنهاد رشد ۱۵ درصدی تعرفه را داشت.

دکتر آقاجانی با اشاره به ادعای سازمان های بیمه گر مبنی بر این که سازمان برنامه و بودجه کشور منابع را متناسب با رشد تورم ندیده است، افزود: در عموم کشور ها تورم در حوزه سلامت ۵۰ درصد بیشتر از سایر حوزه ها است و زمانی که متوسط رشد قیمت ها در اردیبهشت ماه سال جاری ۹.۸ درصد شد در بیمارستان ها هم ۹.۸ درصد افزایش قیمت خواهیم داشت.

معاون درمان با اشاره به مطرح شدن افزایش ۱۵ درصد ی تعرفه های حوزه سلامت در هیات دولت از سوی وزارت بهداشت، افزود: علی رغم اصرار وزارت بهداشت به رشد حداقلی تعرفه ها متناسب با تورم، سازمان برنامه و بودجه موافق این موضوع نبود و نهایتا هیات دولت به رشد تنها ۵ درصدی تعرفه ها رای داد و وزارت بهداشت در این میان تنها بود و هیچ سازمانی با این وزارتخانه همراه نبود.

وی افزود: رشد تنها ۵ درصدی تعرفه ها باعث می شود حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان کسری اعتبار در بیمارستان های دولتی در سال جاری ایجاد شود.

دکتر آقاجانی با اشاره به بیش از ۹ هزار میلیارد تومان مطالبات سررسید شده بیمارستان ها از بیمه ها ، گفت: البته وزارت بهداشت این انتظار را دارد که شاهد پرداخت به موقع اعتبارات و مطالبات به بیمارستان ها باشد.

معاون درمان با تاکید بر این که رشد تعرفه کمتر از رشد تورم تعریفی ندارد، افزود: این کاهش رشد تعرفه موجب کاهش کیفیت خدمات می شود و باعث می شود که رقبت برای سرمایه گذاری در حوزه سلامت کم شود و در نهایت شاهد کاهش جذب سرمایه در حوزه سلامت خواهیم بود.

وی در پایان بر لزوم توسعه خدمات درمانی و نزدیک شدن به شاخص های سلامت تاکید کرد و گفت: لازم است سازمان های بیمه گر برای رشد متناسب تعرفه ها همراهی کنند