معاون رییس جمهور:

رزمایش فاتحان خیبر هشداری به رژیم صهیونسیتی است

به گزارش نویدتهران،معاون پارلمانی رییس جمهور در توییتی نوشت که رزمایش فاتحان خیبر ‏هشداری به رژیم صهیونسیتی است.
متن توییت سیدمحمد حسینی به شرح زیر است:
عنوان رزمایش ارتش کاملا هوشمندانه انتخاب شده است.
پیامبر اکرم توطئه سران یهود را با فتح خیبر خنثی کرد، رزمایش ‎فاتحان خیبر نیز هشداری به رژیم ‎صهیونیستی است که اگر پیرامون مرزهای جمهوری اسلامی ایران دست از پا خطا کند، با چنان واکنش کوبنده‌ای مواجه می‌شود که دیگر به انتظار ۲۵ نیازی نیست.