سرهنگ جعفر آژنگ خبرداد:

رد رشوه مامور وظیفه شناس در بیجار

به گزارش نویدتهران،جانشین فرمانده انتظامی استان از رد رشوه ۳۰ میلیون ریالی مامور وظیفه شناس پاسگاه انتظامی «پیرتاج» در حوزه استحفاظی شهرستان بیجار خبر داد.
سرهنگ جعفر آژنگ در تشریح این خبر گفت : در پي اشراف اطلاعاتی ماموران پاسگاه انتظامی «پیرتاج» شهرستان بیجار مبنی بر حفاری غیر مجاز در حوزه استحفاظی پاسگاه، مأموران به محل اعزام و در یک عملیات غافلگیرانه ۵نفر را که مشغول انجام کار با یک دستگاه فلز یاب و لوازم حفاری بودند را دستگیر کردند.

وي افزود: مأموران متهمان را جهت تحقیق و تشکیل پرونده به یگان انتقال دادند که حین رسیدگی به آنها، یکی از متهمان به مامور پاسگاه ستوانیکم«محمد رضا محسنی فر»پیشنهاد ۳۰ میلیون ریال رشوه داد.

جانشین فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: این مامور وظیفه شناس با رد رشوه پیشنهادی ، صداقت در گفتار و عمل خود را به اثبات رساند که شایسته تقدیراست .