در رزمایش ولایت ۹۵ صورت گرفت؛

راکت‌های هوشمند «دهلاویه» برای اولین بار شناورهای هدف را منهدم کردند

در رزمایش دریایی ولایت ۹۵، سامانه‌های پرتاب راکت‌های هوشمند دهلاویه آزمایش شدند و پس از پرتاب، شناورهای هدف را منهدم کردند.
به گزارش نویدتهران،در دومین روز از مرحله نهایی رزمایش دریایی «ولایت95» تیپ های تکاوران دریایی و عملیات ویژه نیروی دریایی راهبردی ارتش به تمرینات از پیش تعیین شده شامل دفاع از آبهای سرزمینی و سواحل مشرف بر دریا در منطقه مکران اقدام کردند.
بر اساس این گزارش، نخستین بار سامانه‌های پرتاب راکت‌های هوشمند دهلاویه آزمایش شدند و پس از پرتاب، شناورهای هدف را منهدم کردند.
این راکت‌های هوشمند که ساخته دست توانمند متخصصان داخلی هستند ضد شناورند و به صورت لیزری هدایت می‌شوند.
تیپ‌های عملیات ویژه و تکاوران دریایی در این روز از رزمایش انواع گلوله های هوشمند و سلاحهای بومی اعم از قایق های رعد مجهز به SPG9 و نیز قایق های آذرخش مجهز به راکت انداز 122میلی متری را نخستین بار با موفقیت مورد ارزیابی قرار دادند.
در این روز از رزمایش سامانه تله مدیسین بر بستر فناوری اطلاعات نیز ارزیابی شد. با دستیابی به این سامانه این قابلیت به وجود آمده است که دشوارترین اقدامات پزشکی به صورت هدایت از راه دور و در شرایط دریانوردی در آبهای دوردست با موفقیت انجام شود.