اسفنديار چهاربند:

رايزني براي برگزاري آزمون گواهينامه دوم فرهنگيان/برخورداري فرهنگيان از مزاياي يك مدرك بالاتر از مدرك رسمي

رئيس مركز برنامه ريزي، منابع انساني و فناوري اطلاعات وزارت آموزش و پرورش از رايزني براي برگزاري آزمون گواهينامه دوم فرهنگيان خبرداد وگفت: اين آزمون حاصل تجميع دوره هاي ضمن خدمت مرتبط با رسته شغلي است كه در صورت برگزاري، فرهنگيان در صورت پذيرفته شدن، مي‌توانند از مزاياي يك مدرك بالاتر از مدرك رسمي برخوردار شوند.

به گزارش نویدتهران وبه نقل از روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، اسفنديار چهاربند با اشاره به طي مراحل نهايي چهارچوب نظام سنجش حرفه اي معلمان براساس سند تحول بنيادين اظهاركرد: در تلاشيم كه مراكز سنجش صلاحيت حرفه اي معلمان تا سال آينده ايجاد شود.

وي با اشاره به مصوبه شوراي عالي اداري مبني بر برخورداري هر كارمند دولت از يك نوبت ارتقاي مدرك تحصيلي بعد از جذب تصريح كرد: از آنجا كه آموزش وپرورش نيز تابع قانون مديريت خدمات كشوري است، اين مصوبه لازم الاجراست ، اما تلاش مي‌كنيم تا گواهينامه نوع دوم فرهنگيان نيز به جريان افتد.

بنا به گفته چهاربند، آزمون مذكور كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور برگزار مي شود، مدتي است متوقف شده كه در صورت مثبت بودن نتيجه رايزني ها، مجدداً برگزار خواهد شد و حدود 80 هزار فرهنگي ذي نفع از مزاياي آن برخوردار خواهند گرديد