ساعتی پیش؛

راور در کرمان لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی ۴.۴ ریشتر راور درکرمان رالرزاند

گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان کرمان ، بزرگي ۴.۴
تاريخ وقوع زلزله:
شنبه، ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ در ۱۱:۳۸:۲۵
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۹-۰۶-۱۵ ۰۷:۰۸:۲۵
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۴

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۱.۱۲ شمالي و ۵۶.۷۵ شرقي
عمق: ۸ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۴.۳۵+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۴.۴۴+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان کرمان

فاصله‌ها:
۱۷ كيلومتري راور، کرمان
۳۵ كيلومتري کيانشهر، کرمان
۳۹ كيلومتري زرند، کرمان