معاونت امور بین الملل ستاد حقوق بشر خبر داد؛

راه اندازی پایگاه جامع اطلاع رسانی بررسی دوره‌ای جهانی حقوق بشر (یو. پی. آر)

به گزارش نویدتهران،معاونت امور بین الملل ستاد حقوق بشر از راه اندازی درگاه جامع الکترونیکی بررسی دوره‌ای جهانی حقوق بشر (یو. پی. آر) خبر داد.
به منظور اطلاع رسانی درخصوص فرایند سازوکار بررسی دوره­‌های جهانی حقوق بشر (یو. پی. آر) و همچنین دستاورد‌ها و پیشرفت‌های کشور عزیزمان در حوزه‌های مختلف حقوق بشری، معاونت امور بین الملل ستاد حقوق بشر اقدام به راه اندازی  درگاه جامع الکترونیکی  به زبان فارسی و انگلیسی در هفت دامنه کرده است.

این درگاه، از جمله شامل داده‌های زیر می‌باشد:

معرفی یو. پی. آر؛
توصیه‌های ایران به سایر کشور‌ها در دور اول؛
توصیه‌های ایران به سایر کشور‌ها در دور دوم؛
ایران و دور اول یو پی آر (گزارش ملی، توصیه‌های پذیرفته شده و اقدامات به عمل آمده، بیانیه ها، مصوبات)؛
ایران و دور دوم یو پی آر (گزارش ملی، توصیه‌های پذیرفته شده و اقدامات به عمل آمده، بیانیه ها، مصوبات)؛
وضعیت پیشرفت حقوق بشر در ایران در بیست حوزه تا سال ۱۳۹۳؛ گزارش میان دوره‌ای یو پی آر درخصوص دستاورد‌های حقوق بشری برای دور سوم در ۲۴ حوزه طی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵.
این پایگاه اطلاع رسانی به آدرس‌های www.upriran.ir/net/com و www.iranupr.ir/org/net/com قابل دسترس است.

لازم به توضیح است سازوکار بررسی دوره­ای جهانی حقوق بشر (یو. پی. آر) در سال ۲۰۰۷ و با هدف بررسی پیشرفت­‌های حاصله حقوق بشری تمامی کشور‌های عضو سازمان ملل متحد در فواصل چهارساله، از سوی شورای حقوق بشر ایجاد گردید.

در حال حاضر، سومین دور بررسی کشور‌ها در حال انجام است و جمهوری اسلامی ایران نیز گزارشات ملی خود در دور اول و دوم را ارائه و از آن‌ها دفاع کرده که با اجماع نیز به تصویب شورای حقوق بشر رسیده است.