دکترنجفی در نشست با رییس اتاق اصناف ایران اعلام کرد:

راه اندازی نهضت خرید کالای ایرانی

به گزارش نویدتهران،معاون وزیر ومدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران در نشست مشترک با رییس اتاق اصناف ایران بر رفع مشکلات پیش روی واحدهای صنفی تولیدی تاکید و از تهیه برنامه مدونی جهت بکارگیری مکانیزم های جدید تامین مالی برای واحدهای صنعتی کوچک خبرداد.

صادق نجفی معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت در این جلسه که روسای اتحادیه‌های کیف وکفش و محصولات چرم و پوشاک ومعاونان ومشاوران اتاق اصناف ایران نیز حضور داشتند ، در راستای ماموریت وزارت صنعت ، معدن وتجارت اظهارداشت: در دولت دوازدهم ما به دنبال این هستیم که بتوانیم با تشکیل زنجیره های تامین کالای تولیدی ایران و ایجاد پیوند و اتصال بین تولیدکنندگان ومصرف کنندگان و بکارگیری مکانیزم های جدید تامین مالی از جمله تامین مالی زنجیره تامین، برات و خرید دین و شناسایی تولیدکنندگان معتبر و اعتبار سنجی آنها ، صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران برنامه ی مدونی در سال ۹۶ «سال اقتصاد مقاومتی ،تولید واشتغال » تهیه نموده ایم که بتوانیم با رون بخشیدن به کارخانجات مستقر در شهرکها ونواحی صنعتی و صنوف تولیداتی را به بازار ارایه کنیم که از لحاظ کیفیت و قیمت بتواند با محصولات وارداتی رقابت کند و قدرت خرید مردم را نیز افزایش دهد.

وی افزود: در این راستا سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران با مساعدت اصناف کشور در راه اندازی نهضت خرید کالای ایرانی وتوسعه شبکه های عرضه کالای داخلی همکاری می کند.

رییس اتاق اصناف ایران :حل وفصل مشکلات صنوف تولیدی و واحدهای صنعتی کوچک

در این جلسه علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران نیز ضمن تاکید بر ضرورت همکاری فی مابین اتاق اصناف وسازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران در راستای حل وفصل مشکلات صنوف تولیدی وواحدهای کوچک در زمینه فراهم نمودن زیر ساخت های سرمایه گذاری مورد نیاز در شهرک های صنعتی صنفی وکمک به شناسایی تولید است، عارضه یابی واحدهای تولیدی وکمک به صادرات آنها از همکاران اتاق اصناف و روسای اتحادیه های حاضر در جلسه واتحادیه های چرم،کیف،کفش ،محصولات چرمی وپوشاک خودمان برگزاری جلسات کارشناسی با همکاران سازمان صنایع کوچک وتدوین برنامه عملیاتی برای اجرایی کردن مصوبات جلسه شد.

در این نشست مشترک روسای اتحادیه های چرم ، محصولات چرمی (کیف وکفش) وپوشاک نیز به بیان مشکلات و نقطه نظرات خود در زمینه توسعه همکاری های مشترک با سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران و رفع مشکلات صنوف تولیدی واحدهای صنعتی کوچک پرداختند.