مدیر کل امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش:

راهکار مقابله با پدیده هایی مانند «خون بازی»، آموزش است

به گزارش نویدتهران،مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش گفت: دفتر امور زنان و خانواده در جلسات خود، موضوع آسیب های اجتماعی مانند پدیده «خون بازی» را در اولویت قرار داده است. تصمیم گرفته ایم آموزش هایی برای دانش آموزان دختر، خانواده دانش آموز و مسوولین مدرسه داشته باشیم تا بتوانیم از حجم آسیب های اجتماعی موجود در مدارس دخترانه بکاهیم.

مهناز احمدی در خصوص پدیده «خون بازی» که اخیرا در برخی مدارس دخترانه تهران، اصفهان و شیراز رواج پیدا کرده است، اظهارکرد: موضوع خون بازی در جلسات شوراهای آموزش و پرورش مطرح شده است. این موضوع در زمان وزارت «دانش آشتیانی» نیز مطرح شد و مسوولیت رسیدگی به آن به دفتر آسیب های اجتماعی واگذار شده بود.

وی افزود: نکته قابل توجه در جلسات سال گذشته، دعوت نکردن از دفتر امور زنان و خانواده در جلسات شوراها بود زیرا با توجه به این که این اتفاق در مدارس دخترانه رخ داده بود، انتظار داشتیم دفتر امور زنان و خانواده وزارتخانه نیز در این جلسات شرکت کند که این مهم در سال گذشته محقق نشد.

احمدی تصریح کرد: دفترامور زنان و خانواده در جلسات خود، موضوع آسیب های اجتماعی را در اولویت قرار داده است. ما در دفتر امور زنان و خانواده تصمیم گرفته ایم آموزش هایی برای دانش آموزان دختر، خانواده دانش آموز و مسوولین مدرسه داشته باشیم تا بتوانیم از حجم آسیب های اجتماعی موجود در مدارس دخترانه بکاهیم. این آموزش ها از سال قبل اجرایی شده و امسال نیز ادامه دارد.

مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ریشه یابی این آسیب ها افزود: در طرح هایی که به تصویب رسانده ایم، استان های کشور را موظف کرده‌ایم تا آسیب های اجتماعی موجود در مدارس را رصد کرده و گزارش آن را به وزارتخانه تحویل دهند. با بررسی این گزارش ها می‌توانیم اقدامات موثری در کاهش آسیب های اجتماعی در مدارس انجام دهیم.

احمدی خاطر نشان کرد: یکی از نگرانی های جدی ما افزایش چشمگیر آسیب های اجتماعی است. باید برای مقابله با این افزایش اقدامات پیشگیرانه موثری انجام دهیم. یکی از مهم ترین اقدامات پیشگیرانه موضوع آموزش است.

وی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما پس از آنکه حادثه ای رخ می‌دهد، به دنبال دلیل و علت ماجرا می‌رویم در حالی که با آموزش اقدامات پیشگیرانه می‌توان از بروز بسیاری از اتفاقات ناگوار جلوگیری کرد. به عنوان نمونه در موضوع بهداشت و درمان بیشترین سرمایه گذاری در بخش پیشگیری انجام می‌شود؛ ما می‌توانیم از این الگو نیز در آموزش و پرورش استفاده کنیم.

مدیر کل امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش در پایان افزود: مهم ترین ابزار پیشگیری از آسیب های اجتماعی ارتقای آگاهی مردم و جامعه است. اگر بتوانیم جامعه را از پدیده ها و اتفاقاتی که در حال رخ دادن است، آگاه کرده و معضلات آن را بیان کنیم، می‌توانیم از ظهور آسیب های جدید اجتماعی جلوگیری کنیم.