در واکنش به اقدامات مداخله جویانه آمریکا؛

راهپیمایی مردم تهران پس از نماز جمعه برگزار شد

به گزارش نویدتهران،نمازگزاران تهرانی پس از نماز جمعه این هفته تهران همزمان با سراسر کشور در مقابله با اغتشاش‌گران راهپیمایی کردند.
امروز جمعه ۱۵ دی ماه ۹۶ نمازگزاران تهرانی و دیگر شهرهای کشورمان پس از اقامه نماز جمعه در پاسخ به اقدامات مداخله جویانه برخی کشورها از جمله آمریکا به راهپیمایی پرداختند.