محمدحسین فرهنگی:

راهپیمایی اربعین را باید به سمت اهداف قیام امام حسین(ع) جهت و استمرار داد

به گزارش نویدتهران،عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه راهپیمایی اربعین افکار عمومی دنیا را تا حدودی به خود جلب کرده، تاکید کرد: این حرکت را باید به سمت اهداف قیام بی‌نظیر امام حسین(ع) جهت و استمرار داد.
محمدحسین فرهنگی با اشاره به راهپیمایی اربعین گفت: راه‌پیمایی اربعین یک حرکت سمبلیک و نمادین است برای طرح ایده‌های جدیدی در جهان که از چند سال پیش ظهور و بروز آثار آن را شاهد هستیم و افکار عمومی دنیا را تا حدودی به خود جلب کرده است؛ این حرکت را باید به سمت اهداف قیام بی‌نظیر امام حسین(ع) جهت و استمرار داد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جهان در برخی از صحنه‌ها با تفکر جدیدی آشنا شده است؛ وقتی که قهرمان ملی کشورمان از روی سکوی جهانی فریاد “یا ابوالفضل” می‌زند، گروه‌هایی در جهان دنبال این هستند که ابوالفضل(ع) کیست و به تدریج توضیح می‌دهند که ایشان از قدیسانی هستند که شیعه به آن معتقد است و به تدریج اینکه ایشان چه کسی بودند؛ امام حسین(ع) چه کسی بودند و این مسائل مطرح می‌شود.

وی درمورد بازتاب راهپیمایی اربعین در افکار عمومی جهانیان ادامه داد: راهپیمایی‌های گاهی چند ده میلیونی اربعین حسینی نیز از این‌گونه ظهور و بروز‌ها است که در دنیا مطرح می‌شود و مردم دنیا کنجکاو می‌شوند که حسین(ع) که بوده که آنقدر علاقمند دارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با وجود تهدیدها، قتل‌عام‌ها، کشتارها، محدودیت‌ها و مسئله آفرینی‌ها رفته‌رفته اقبال مردم به این آرمان، تفکر و نگاه بیشتر شده است و همین نیز زمینه‌ای شده برای اینکه توجه جامعه و ملل دیگر به آرمان‌های یک جنبش و نهضت استثنایی تاریخی جلب شود؛ نهضتی که ظاهر آن محدود بود اما گستره آن کل مرزها را درنوردیده و کل تاریخ را تحت تاثیر خودش قرار داده است.