رئیس جمهور:

راهبرد ارتباط با همسایگان یک حرکت استراتژیک برای ایران است

به گزارش نویدتهران،آیت الله رئیسی گفت: راهبرد ارتباط با همسایگان در جهت مقابله با تحریم‌ها یک حرکت استراتژیک برای ایران است.

آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی در گردهمایی روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه اظهار داشت: راهبرد ارتباط با همسایگان در جهت مقابله با تحریم‌ها یک حرکت استراتژیک برای ایران است.

رئیس‌جمهور با اشاره مذاکرات هسته‌ای در وین گفت: با ارائه شدن متن پیشنهادی ایران در مذاکرات به طرف‌های مذاکره نشان داده شد ما در مذاکرات جدی هستیم و اگر طرف مقابل مصمم باشد یک توافق خوب حاصل می شود.