سردار محمدرضا مهماندار؛

رانندگان قبل از پايان زمان طرح ترافيک و زوج و فرد در ورودي محدوده ها توقف نکنند

به گزارش نویدتهران،رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت با تاکید بر اینکه رانندگان قبل از پایان زمان طرح ترافیک و زوج و فرد در محدودها توقف نکنند افزود: به موجب قانون با خاطیان برخورد می شود.
سردار محمدرضا مهماندار با تاکيد بر پيگيري مطالبات مردمي در حوزه هاي مختلف شهري گفت: با خودروهايي که پيش از پايان زمان محدوده طرح ترافيک يا طرح زوج و فرد در محل هاي ورودي طرح به خصوص بزرگراه ها توقف مي کنند و يا به صورت رديفي و توقف دوبل، باعث ايجاد ترافيک و انسداد راه مي شوند برخورد جدي خواهيم کرد.

وی افزود: حضور خودروها پيش از پايان طرح زوج و فرد يا طرح ترافيک در مبادي ورودي محدوده های طرح، باعث مي شود حاشيه خیابان ها به خصوص بزرگراه ها، نظم در تردد را از دست داده و اين مسئله موجب مزاحمت براي ديگر خودروهايي که مجوز ورود به طرح به خصوص خودروهاي امدادي و … دارند، مي شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت در خاتمه تاکید کرد: پليس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در این خصوص با خاطیان طبق قانون برخورد خواهد کرد.