رئیس کمیسیون امنیت و مبارزه با ارتشاء دومای روسیه با دادستان كل كشور دیدار كرد

به گزارش  نویدتهران، واسیلی بیسکارف، رئیس کمیسیون امنیت و مبارزه با ارتشاء مجلس دومای روسیه و هیأت همراه صبح امروز دوشنبه ١٤ آبان با حجت الاسلام و المسلمين منتظري، دادستان كل كشور دیدار و گفتگو کرد.

حجت الاسلام و المسلمين منتظري در اين ديدار تعامل و همكاري ايران و روسيه را با توجه به شرايط جهاني پراهميت توصيف كرد و گفت: اين تعامل در حوزه هاي مختلف سياسي، امنيتي، قضايي و حقوقي موثر خواهد بود و آنچه كه بيشتر به حوزه كاري ما برمي گردد، بحث امنيت و جرايم است.

وي ادامه داد: يكسري از جرايم فراملي هستند و مبارزه با جرايم فراملي، مستلزم تعامل و همكاري بين كشورهاي مختلف است.

دادستان كل كشور به عنوان مصداق به جرايمي مانند قاچاق انسان، مسايل مربوط به مواد مخدر، فضاي مجازي و سايبري و جرايمي كه به امنيت بين چند كشور برمي گردد، اشاره كرد.

حجت الاسلام و المسلمين منتظري با تاكيد بر لزوم تبادل تجربيات بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري روسيه، افزود: تبادل اين تجربيات مي تواند براي هر دو طرف مفيد باشد.

دادستان كل كشور با اشاره به پيشنهادي كه در بين كشورهاي عضو شانگهاي در سن پترزبورگ مبني بر تشكيل كميته هاي اجرايي بين كشورها براي مبارزه با جرايم سايبري ارائه كرده و با استقبال دادستان روسيه مواجه شده است، تاكيد كرد: انتظار اين است كه تعامل و همكاري در عمل و اجرا بين ايران و روسيه افزايش يابد.

حجت الاسلام و المسلمين منتظري با تاكيد بر اينكه مشتركات ايران و روسيه بسيار زياد است، گفت: لازم است تعامل و همكاري بين دو كشور تقويت شود.

وي ادامه داد: از جمله عناصري كه بايد در اين حوزه بيشتر مورد توجه قرار گيرد مبارزه با تروريسم انساني و تروريسم در فضاي سايبري است.

دادستان كل كشور در ادامه با اشاره به تشكيلات قضايي و ساختار تهيه لوايح قضايي و حقوقي در ايران و تفاوت آن با روسيه تصريح كرد: در روسيه دولت كليه قوانين را براي تصويب به مجلس دوما ارسال مي كند؛ اما در جمهوري اسلامي ايران كليه قوانيني كه مربوط به حوزه قضايي و حقوقي است به موجب قانون اساسي بايد قوه قضاييه آنها را تهيه كند و از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد و يا اين كار از طريق ارائه طرح از سوي نمايندگان مجلس كه درآن هم حتما نظر قوه قضاييه گرفته مي شود، امكانپذير است.

حجت الاسلام و المسلمين منتظري ادامه داد: اگر دولت بخواهد در حوزه قضايي و مسايل حقوقي، لايحه اي تهيه كند حتما بايد نظر قوه قضاييه را جلب نمايد، بنابراين كميته مبارزه با ارتشا و تروريسم و جرايم سايبري حتما بايد با جلب نظر قوه قضاييه در جمهوري اسلامي باشد و در مذاكرات راجع به مسئله مبارزه با تروريسم و سايبري و ساير جرايم نظر قوه قضاييه هم مي تواند موثر باشد.

رئیس کمیسیون امنیت و مبارزه با ارتشاء دومای روسیه نيز در اين ديدار خواستار استفاده از تجربيات ايران در حوزه امنيت فضاي مجازي و مبارزه موثر با تروريسم و مواد مخدر شد.

وي افزود: علاقه مند به استفاده از تجربيات جمهوري اسلامي ايران در حوزه امنيت فضاي مجازي هستيم چراكه تهديد فضاي مجازي كمتر از تروريسم نيست و بايد بتوانيم از تجربيات موثر جمهوري اسلامي ايران استفاده كنيم.