باحکم محمدعلی نجفی؛

رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران منصوب شد

به گزارش نویدتهران،محمدعلی نجفی شهردار تهران طی حکمی سعید اوحدی را به سمت رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران منصوب کرد.
شهردار تهران در این حکم خطاب به رئیس جدید سازمان فرهنگی و هنری شهرداری از وی خواسته است: تمام مساعی خویش را برای ایفای نقش موثر سازمان در کمک به تحکیم
هویت ایرانی و اسلامی و ارتقای مهارت های شهروندان در زندگی شهری به کار گرفته و در راستای توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری مفید مبتنی بر آموزه های دینی و هویت ایرانی با جلب مشارکت اصحاب فرهنگ و هنر همسو با شعار «تهران شهر امید، مشارکت و شکوفایی» کوشا باشید.