رأی اعتماد مجدد مجلس به وزیر جهاد کشاورزی

به گزارش نویدتهران،استیضاح وزیر جهادکشاورزی در نوبت صبح جلسه امروز 23 اسفندماه مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

طرح استیضاح حجتی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و این جلسه با حضور وزیر جهادکشاورزی و همچنین نمایندگان استیضاح کننده برگزار شد.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 105 رای موافق ، 117 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 229 آرای مأخوذه به محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی اعتماد کردند.