در خصوص تسهیل در امور زائرین اربعین انجام شد؛

دیدار دبیر ستاد مرکزی اربعین با سفیر عراق

به گزارش نویدتهران،شهریار حیدری دبیر ستاد مرکزی اربعین با راجح الموسوی سفیر عراق در ایران در خصوص تسهیل در امور زائرین اربعین دیدار کردند و به بررسی مسائل پرداختند.
حیدری در ابتدای جلسه ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر با اشاره به اینکه پیش نویس تفاهم نامه اربعین تا چند روز آینده به امضای وزرای دو کشور خواهد رسید، به بررسی بندهای این پیش نویس و به بازنگری برخی از فصول پرداخت.
در این نشست به مسئله بیمه، مدت زمان اعتبار ویزا، بحث حمل و نقل و هماهنگی های مرزی زائرین پرداخته شد.
حیدری در این نشست پیشنهاد کرد به منظور بررسی امکانات دو طرف مرزها، از سه مرز شلمچه، مهران و چزابه به همراه سفیر عراق بازدید شود که مورد استقبال طرف عراقی قرار گرفت.
در این جلسه تصمیم بر این شد تا نشستی با حضور نمایندگان نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه با تیم فنی در خصوص رفع مشکلات سامانه برای ثبت نام زائرین در اوایل هفته آینده در سفارت عراق تشکیل شود.

در ادامه سفیر عراق در تهران اظهار کرد: کارها را طوری برنامه ریزی می کنیم که مراسم اربعین طبق برنامه پیش رود. انشاءالله امسال این مراسم بهتر از سال گذشته برگزار شود، در تاریخ ذکر خواهد شد که تا آخرین لحظه با همدیگر همکاری داشتیم.
راجح الموسوی گفت: من یک سرباز در مراسم اربعین و همچنین یک سرباز در پیشبرد روابط بین دو کشور ایران و عراق هستم.