دکتر قالیباف قانون رتبه بندی معلمان را به دولت ابلاغ کرد


به گزارش نویدتهران،رئیس مجلس شورای اسلامی قانون رتبه بندی معلمان را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور قانون رتبه بندی معلمان را برای اجرا ابلاغ کرد.

این قانون در هفته جاری توسط شورای نگهبان تایید شد.