در گفتگوی تلفنی با آمانو؛

دکتر صالحی نسبت به بدعهدی و نقض احتمالی آمریکا هشدار داد

به گزارش نویدتهران،دکتر علی اکبر صالحی، معاون رییس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران عصر دوشنبه ۱۸دیماه در تماس تلفنی با یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به عواقب بدعهدی و نقض احتمالی تعهدات برجامی از جانب دولت آمریکا هشدار داد.
رییس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: در صورت عدم اجرای تعهدات برجامی از جانب آمریکا، جمهوری اسلامی ایران تصمیماتی را اتخاذ خواهد کرد که می تواند بر روند فعلی همکاری های ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی تأثیرگذار باشد.