دكتر نوبخت خبر داد؛

دو هزار ميليارد تومان منابع براي همسان‌سازي حقوق

به گزارش نویدتهران،معاون رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: علاوه بر افزايش ۲۰ درصدي حقوق در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ حدود ۲هزار ميليارد تومان منابع نيز براي همسان‌سازي حقوق برخي از بازنشستگان نظر گرفته شده است.

دكتر محمدباقر نوبخت افزود: به‌رغم محدوديت‌هاي منابع مالي دولت تلاش شده است در سال ۱۳۹۸ به وضعيت معيشتي مردم كمك شود.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور ادامه داد: درخصوص افزايش حقوق كارمندان تصميم گرفته شده در بودجه يك پنجم به ميزان حقوق‌ها در سال ۹۸ اضافه شود.
دكتر نوبخت در ادامه تصريح كرد: در سال گذشته با وجود محدوديت‌هاي مالي تلاش شد تا ۳۴۰۰ ميليارد تومان براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان در راستاي عدالت اختصاص يابد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور يادآور شد: در بودجه سال ۱۳۹۸ بار ديگر دولت به موضوع همسان‌سازي حقوق بازنشستگان توجه كرده بر اين اساس علاوه بر افزايش ۲۰ درصدي حقوق در سال ۹۸ حدود ۲هزار ميليارد تومان منابع براي همسان سازي حقوق بازنشستگان در نظر گرفته است كه بر اين اساس امكان دارد حقوق برخي از بازنشستگان بيش از ۲۰ درصد افزايش يابد.