ساعت24شب گذشته؛

دومین مرحله یارانه حمایتی واریز شد

به گزارش نویدتهران، شب گذشته دومین مرحله واریز یارانه حمایت به حساب سرپرستان ۲۰ میلیون خانوار صورت گرفت. به این ترتیب تا کنون حدود ۴۰ میلیون ایرانی از حمایت معیشتی برخوردار شده‌اند. مرحله سوم واریز حمایت معیشتی ساعت ۲۴ روز شنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

مرحله اول یارانه حمایتی ساعت ۲۴ دوشنبه و مرحله دوم در ساعت ۲۴ چهارشنبه واریز شد.

گفتنی است، قرار است طی سه مرحله یارانه حمایتی ۶۰ میلیون نفر و در هر مرحله ۲۰ میلیون نفر پرداخت شود. به خانوارهای یک‌نفره ۵۵ هزار تومان، دونفره ۱۰۳ هزار تومان، سه‌نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج‌نفره به بالا ۲۰۵ هزار تومان یارانه حمایتی جبرانی افزایش قیمت بنزین تعلق می‌گیرد.