صبح امروز؛

دومین جلسه محاکمه راننده اتوبوس آشوب‌های خیابان پاسداران برگزار شد

به گزارش نویدتهران،دومین جلسه محاکمه راننده اتوبوس آشوب‌های خیابان پاسداران در شعبه نهم دادگاه کیفری شماره یک استان تهران برگزار شد.
دومین جلسه رسیدگی به پرونده عامل شهادت سه نفر از ماموریان نیروی انتظامی در حادثه خیابان پاسداران به ریاست قاضی کشکولی، اولیای دم، متهم پرونده به همراه وکیل تسخیری ، نماینده حقوقی نیروی انتظامی و نماینده دادستان برگزار شد.

دومین جلسه محاکمه راننده اتوبوس آشوب‌های خیابان پاسداران آغاز شد

در این جلسه قاضی کشکولی با بیان اینکه وضعیت جدیدی در پرونده ایجاد شده است ،اظهار کرد: متهم این پرونده آقای اشرف زاده را به عنوان وکیل تعیینی مقرر کرده است.

وی گفت: دادگاه با تقاضای وکیل تعیینی توسط متهم موافقت کرده است.

قاضی کشکولی در ادامه افزود: در آستانه اخذ آخرین دفاعیات هستیم.

وی از وکیل تعیینی متهم خواست با حضور درجایگاه به دفاع از متهم بپردازد.

وکیل متهم با حضور درجایگاه ضمن عرض تسلیت به خانواده شهدای نیروی انتظامی گفت: بر حسب انجام وظیفه انسانی خودم و دفاع از حق و حمایت از حقوق انسانی یک انسان و توجه به موضوع بسیار مهم اجتماعی، در دادگاه حضور دارم و چون فی المجلس حضور یافته ام نیاز دارم پرونده را مطالعه کنم.

وی گفت: در این راستا از وکیل تسخیری که از پرونده اطلاع دارند خواستم ادامه دفاعیات را انجام دهند و من پس از مطالعه پرونده در جلسات بعدی حضور یابم.

قاضی کشکولی خطاب به متهم اعلام کرد : آقای اشرف زاده را به عنوان وکیل تعینی معرفی می کنید که متهم تایید کرد.

در ادامه جلسه رئیس دادگاه و مستشاران برای یک دقیقه اعلام تنفس کردند.

در ادامه این جلسه قاضی محمدی کشکولی با بیان اینکه مامور حقوقی نیروی انتظامی نیز تغییر کرده است، گفت: در مرحله تحقیقات درقانون می گوید کسی که متهم به اتهاماتی است طبق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری میتواند وکیل معرفی کند و حضور در دادگاه با وکیل الزامی است.

قاضی کشکولی تصریح کرد: موضوع دادگاه در هفتم اسفند ابلاغ شده است و پس از ده روز روز شنبه را برای رسیدگی اعلام کردیم.

وی ادامه داد: در اولین روز دادگاه موضوع به وکیل و متهم تفهیم شد و در جلسه قبلی وارد ماهیت شدیم.

رییس دادگاه تصریح کرد: درجلسه اول وکیل تسخیری و متهم به دفاعیات پرداختند و در این مرحله نیز که پرونده وارد مرحله جدیدی شده و برای متهم وکیل تعیینی معرفی گردیده است.

قاضی پرونده از قاضی شهریاری خواست که اگر مطلبی دارد، ارائه کند.

اولین جلسه محاکمه