دكتر جهانگيري در جلسه شوراي اقتصاد تاكيد كرد:

دولت اهميت ويژه اي براي حل مسائل استان خوزستان قائل است

به گزارش نویدتهران،جلسه شوراي اقتصاد ظهر امروز (دوشنبه ) به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.

دكتر اسحاق جهانگيري با اشاره به يكي از پيشنهادات مطرح شده در اين جلسه مبني بر استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) براي انتقال آب شرب و كشاورزي به شهرهاي شمال استان خوزستان، اظهار داشت: مسائل استان خوزستان از پيچيدگي و حساسيت فراواني برخوردار است و دولت اهميت ويژه اي براي حل مسائل اين استان قائل است.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه بايد حتماً براي حل و فصل مسائل مرتبط با آب و فاضلاب استان خوزستان تصميمات لازم اتخاذ كنيم، استفاده از فاينانس براي آبرساني به شهرهاي شمال استان خوزستان را مثبت ارزيابي كرد و افزود: استفاده از فاينانس در طرح هايي كه بازپرداخت آن بر عهده دولت است، توجيه مالي ندارد اما در مورد اين طرح به جهت اهميت و شرايط اضطراري استان خوزستان، دولت از فاينانس استفاده خواهد كرد.
وي همچنين با اشاره به تصميم ديگر جلسه شوراي اقتصاد مبني بر استفاده از تسهيلات مالي خارجي براي ساخت سه بيمارستان در شهرهاي تبريز، شيراز و تهران خاطر نشان كرد: بايد در مصوبه اين طرح ها توجيهات اقتصادي، فني، مالي و زيست محيطي به طور دقيق لحاظ شود و ميزان استفاده از تجهيزات ساخت داخل در اين طرح ها لحاظ شود.
معاون اول رييس جمهور ضمن موافقت با استفاده از فاينانس براي احداث اين سه بيمارستان تصريح كرد: لازم است رييس سازمان برنامه و بودجه، وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس كل بانك مركزي و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تبصره اي به اين پيشنهاد اضافه كنند و متعهد شوند كه نحوه اداره اين بيمارستان ها به گونه اي خواهد بود كه از محل درآمد اين بيمارستان ها، از بازپرداخت اقساط آن در سر رسيدهاي مقرر اطمينان حاصل شود.
دكتر جهانگيري از دبيرخانه و كميسيون شوراي اقتصاد خواست در تمامي پيشنهادات و طرح هايي كه متقاضي استفاده از تسهيلات مالي خارجي هستند، اين موارد يعني توجيهات فني، اقتصادي، مالي، زيست محيطي و ميزان و درصد استفاده از تجهيزات ساخت داخل را مدنظر قرار دهند و در پيشنهادات خود مطرح كنند.
معاون اول رييس جمهور همچنين با يادآوري اينكه خوشبختانه خط اعتباري كشورها براي جمهوري اسلامي ايران گشوده شده و زمينه استفاده از تسهيلات مالي خارجي فراهم گرديده است، بخش خصوصي را به استفاده از اين فرصت فرا خواند و از رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران خواست اين موضوع را به بخش خصوصي اطلاع رساني كند تا فعالان اقتصادي بتوانند براي اجراي طرح ها و پروژه هاي خود از اين فرصت استفاده نمايند.
در اين جلسه كه وزراي نفت، امور اقتصادي و دارايي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت، سرپرست وزارت نيرو، معاون علمي و فناوري رييس جمهور، رييس كل بانك مركزي و رييس اتاق بازرگاني ايران نيز حضور داشتند، نماينده دبيرخانه شوراي اقتصاد گزارشي از جلسات كميسيون اين شورا درباره نحوه استفاده از تسهيلات مالي خارجي ارائه كرد و پس از اعمال برخي اصلاحات، دستورالعمل جديد استفاده از فاينانس به تصويب رسيد.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز در اين نشست با بيان اينكه در حال حاضر با كمبود ۷۰ هزار تخت بيمارستاني در كشور روبرو هستيم و دولت منابع مالي مورد نياز براي تامين اين تعداد تخت بيمارستاني را ندارد، درخواست اين وزارتخانه را براي احداث سه بيمارستان در شهرهاي تبريز، شيراز و تهران با استفاده از تسهيلات مالي خارجي را مطرح كرد كه پس از بحث و تبادل نظر با اين درخواست موافقت شد مشروط بر آنكه نحوه اداره اين بيمارستان ها به گونه اي باشد كه از محل درآمد اين بيمارستان ها آنها توانايي بازپرداخت اقساط در موعد مقرر را داشته باشند.
گفتني است بر اساس گزارش وزير بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي تسهيلات مورد نياز بيمارستان ۷۲۳ تخت خوابي تبريز ۲۰۳ ميليون يورو، بيمارستان ۱۲۱۶ تخت خوابي شيراز ۳۰۱.۷۶ ميليون يورو و بيمارستان ۱۰۰۰ تخت خوابي تهران ۳۲۳ ميليون يورو است.
استفاده از اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك اسلامي به مبلغ ۱۵۰۰ ميليارد تومان براي اجراي طرح هاي مختلف وزارت نيرو از ديگر مصوبات اين جلسه بود.
در ادامه اين نشست با دو درخواست ديگر سرپرست وزارت نيرو موافقت شد كه يكي فروش بخشي از اراضي مازاد نيروگاه پرند و ديگري استفاده از تسهيلات مالي خارجي براي انتقال آب شرب و كشاورزي به شهرهاي ايذه، باغ ملك، هفتگل ، قلعه تل، رامهرمز، صيدون و روستاهاي مسير بود كه كل تسهيلات آبرساني به شهرهاي شمالي خوزستان ۴۰۶ ميليون يورو و ميزان اشتغالزايي اين طرح ۵۵۰ نفر بصورت مستقيم و ۲۰۰ نفر بصورت غيرمستقيم است.