وزیر آموزش و پرورش:

دولت اهتمام جدی برای توسعه عدالت آموزشی دارد

به گزارش نویدتهران،وزیر آموزش و پرورش گفت: این وزارتخانه بر اساس سند بنیادین آموزش و پرورش، اهتمام جدی به توسعه عدالت آموزشی به عنوان مهم ترین رسالت نظام تعلیم و تربیت دارد و آن را در سرلوحه اقداماتش قرار داده است.

سید محمد بطحایی روز جمعه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه امروز تهران و به مناسبت هفته معلم – ۱۲ تا ۱۸ اردیبهشت – گفت: امروز در نظام آموزش و پرورش بیش از ۹۴۰ هزار معلم در تلاش هستند تا بیش از سه میلیون دانش آموز را در بیش از ۱۰۶ هزار مدرسه از جهل و ظلمت به سوی نور و دانایی رهنمون سازند و چگونه خوب زیستن را به آنان بیاموزند.

وزیر آموزش و پرورش افزود: معلمان سختکوش و فداکار با وجود کمبود امکانات و تجهیزات در مدارس و برخی مشکلات اقتصادی، صمیمانه و مسوولانه در خدمت فرزندان مردم قهرمان پرور ایران هستند تا با تمام توان، نسلی مومن، دانا، کار آفرین و دارای مهارت تربیت کنند.

وی خاطرنشان کرد: معلمان دلسوز و زحمت کش در کمال اخلاص و با عشق به تعلیم و تربیت در سرتاسر کشور چراغ آموزش و پرورش را بر می افروزند و در دورترین نقاط کشور که گاهی هیچ اداره دولتی نیز فعالیتی ندارد؛ پرچم مقدس جمهوری اسلامی را بر فراز مدرسه ای به اهتزاز درآورده اند.

وزیر آموزش و پرورش همچنین به اهمیت مهارت آموزش تاکید کرد و گفت: نیازمند توجه و اهتمام بیشتر بر توسعه مهارت آموزی به جای تکیه بر حافظه محوری و اولویت بخشی فعالیت های تربیتی و تقویت تربیت اسلامی هستیم.

وی در ادامه با اشاره به سند بنیادین آموزش و پرورش یادآور شد: مدرسه محوری و کاهش تمرکز در نظام آموزش و پرورش یکی از مهم ترین رویکردهای برگرفته از این سند تحول است که برای دستیابی به آموزش و پرورش مطلوب و مناسب بسیار حایز اهمیت است.

بطحایی با بیان اینکه مدرسه بر اساس سند بنیادین آموزش و پرورش، کانون اصلی تعلیم و تربیت است، خاطرنشان کرد: بایستی تمامی سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها در مدرسه که مرکز اصلی تعلیم و تربیت رسمی است، صورت پذیرد.

سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران تصریح کرد: دستگاه تعلیم و تربیت علاوه بر مدرسه برای پشتیبانی، نظارت و هدایت از نظام اجرایی نیز برخوردار است و تشکیلات اداری و سازمانی لازم را نیز دارد؛ اما طی سالیان متمادی به تدریج رسمیت نظام اجرایی و اداری افزایش یافته است به گونه ای که بخش مهمی از تصمیمات در خارج از مدرسه اتخاذ و فقط ابلاغ می شود.

وزیر آموزش و پرورش اظهارداشت: رویکرد کاهش تمرکز و سپردن اختیارات به مدارس، امکان شکوفایی استعدادها و خلاقیت های منطقه ای و محلی را فراهم خواهد ساخت و باید با این رویکرد، سیاست و ضوابط کلی به مدارس ابلاغ شود؛ اما نحوه تحقق سیاست ها و طراحی برنامه ها و اجرای آنها به تدریج به مدارس سپرده شود.

بطحایی گفت: این رویکرد ایجاب می کند تا از صدور بخشنامه های متعدد خودداری شود و مدیران و معلمان مدارس در اجرای برنامه ها صرفا به عنوان یک مجری تلقی نشوند؛ بلکه اختیارات لازم باید بدان ها سپرده شود تا با آزاد عمل و متناسب با شرایط برای طراحی و اجرای برنامه ها برخوردار شوند.