سامانى سخنگوى وزارت كشور:

دهيارى هاى كشور صاحب ساختار سازمانى شدند

به گزارش نویدتهران،سخنگوی وزارت کشور از اجرایی شدن وعده رئیس جمهور به دهیاران درباره امنیت شغلی آنان با پیگیری های وزیر کشور خبر داد.

سيد سلمان سامانى سخنگوى وزارت كشور با اشاره اجرایی شدن وعده ریاست محترم جمهور به دهیاران در همایش ملی اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی اظهارداشت: آقای دکتر روحانی در آن همایش با تاکید بر ضرورت امنیت شغلی دهیاران این مهم را از پایه ها و اساس رونق گرفتن کار و تلاش برای روستاها توصیف کردند و از وزیر کشور در خواست کردند طرحی را در این زمینه به هیأت وزیران ارائه کنند.

وی در ادامه افزود: با پيشنهاد و پیگیری های وزیر کشور، دولت به منظور امنیت شغلی کارکنان دهیاری ها و دهیاران و تأمین اجتماعی آنها و رونق بخشیدن به کار و تلاش در روستاها، آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور و آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستاها و نحوه انتخاب دهیار را اصلاح و ابلاغ کرد.

معاون هماهنگى وزارت كشور در ادامه با اشاره به پيگيرى هاى وزير كشور براي بهبود و ارتقا كاركرد دهيارى ها در كشور، افزود: براساس این مصوبه، وزارت کشور (سازمان شهرداریها) مجاز است به دهیاریها متناسب با جمعیت، درآمد و سایر شاخصها، همچون شهرداریها، ساختار سازمانی ابلاغ كند.

سامانی با بيان اينكه وضعیت نیروهای استخدامى دهیاری ها بصورت قراردادی و بر اساس عناوین ساختاری خواهد بود، تصريح كرد: حقوق و مزایای آنان بر اساس قانون کار و فرم قرارداد با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی و وزارت کار توسط وزارت کشور ابلاغ می شود. همچنين حقوق و مزایای دهيارى ها در راستای برقراری عدالت در صورت نیاز قابل افزایش خواهد بود.

سخنگوى وزارت كشور گفت: نحوه بکارگیری کارکنان دهیاری (غیر از دهیار) از طریق برگزارى آزمون و بر اساس دستورالعمل ابلاغى وزارت کشور خواهد بود.

معاون هماهنگى وزارت كشور با بيان اينكه طبق اين مصوبه افرادی که در دهیاری اشتغال دارند در زمان استخدام در دستگاههای دیگر، تمام سوابق آنها به عنوان سنوات قابل قبول لحاظ می شود، خاطرنشان كرد: با مجوز داده شده برای ابلاغ ساختار دهیاری ها، جایگاه دهیاری ها به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی مورد پذیرش دولت واقع شده است.