علی شمخانی در صفحه خود در فضای مجازی:

دنیا فقط غرب نیست

به گزارش نویدتهران،دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: دنیا فقط غرب نیست و غرب هم فقط آمریکای قانون شکن و سه کشور اروپایی بدعهد نیست.

 دریابان علی شمخانی در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: «امضای سند نقشه راه همکاری راهبردی ایران و چین، بخشی از سیاست مقاومت فعال است. دنیا فقط غرب نیست و غرب هم فقط آمریکای قانون شکن و سه کشور اروپایی بدعهد نیست. نگرانی بایدن کاملا درست است، شکوفایی همکاری‌های راهبردی در شرق، افول آمریکا را تسریع می‌کند.»