بامداد امروز؛

دماوند لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگي ۴.۰ریشتر دماوند در تهران را لرزاند.

گزارش اوليه زلزله

مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

 

 

استان تهران ، بزرگي ۴.۰

 

 

تاريخ وقوع زلزله:

شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ در ۰۳:۰۵:۱۴

(وقت محلي – تهران)

 

۲۰۲۰-۱۲-۱۸ ۲۳:۳۵:۱۴

(UTC)

 

بزرگي زلزله:

۴.۰

 

نوع بزرگي:

MN

 

موقعيت رومركز زلزله: ۳۵.۷۹ شمالي و ۵۲.۰۳ شرقي

عمق: ۸ كيلومتر

عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي

۳.۳۳+/-  كيلومتر  در جهت شرقي – غربي

منطقه:

استان تهران

 

فاصله‌ها:

۹ كيلومتري دماوند، تهران

۱۳ كيلومتري رودهن، تهران

۱۶ كيلومتري بومهن، تهران