دکتر ظریف درتوئیت نوشت؛

دعوت از همسایگان و سازمان ملل متحد برای حمایت از ایده «مجمع گفتگوی منطقه ای»

به گزارش نویدتهران،دکتر ظریف در توئیت خود از همسایگان و سازمان ملل متحد برای حمایت از ایده «مجمع گفتگوی منطقه ای» دعوت کرد
متن فارسی توئیت دکتر ظریف به شرح ذیل می باشد:

من در شورای روابط خارجی تاکید کردم و امروز نیز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دوباره تاکید خواهم کرد که برای ما ضروری است الگوی «حاصل جمع صفر» و دشمنی در خلیج فارس را به گفتمان همکاری و اعتماد سازی تغییر دهیم. من همسایگانمان و سازمان ملل متحد را به حمایت از «مجمع گفتگوی منطقه ای» دعوت می کنم.