هشدارآیت الله العظمی نوری همدانی:

دشمن در منطقه نفوذ کرده و موذیانه در حال اجرای برنامه است

به گزارش نویدتهران،با اشاره به اینکه معاندین درمنطقه خاورمیانه نفوذ جدی کرده اند وبه صورت موزیانه درحال حرکت واجرای برنامه ها می باشند، برهوشیاری نیروهای انقلابی تاکید کردند.
حضرت آیت الله نوری همدانی عصرامروز در دیدار محسن رضایی دبیرتشخیص مصلحت نظام باتاکید براینکه دشمنان اسلام همیشه به دنبال از بین بردن اسلام ناب بوده اند و از جمله این دلایل فتنه های جدید درمنطقه است، گفتند: همه این هجمه ها نشان از حساسیت قضیه و فتنه های جدید علیه انقلاب و اسلام است.
این مرجع تقلید با اشاره به اینکه معاندین درمنطقه خاورمیانه نفوذ جدی کرده اند وبه صورت موزیانه درحال حرکت و اجرای برنامه ها می باشند، برهوشیاری نیروهای انقلابی تاکید کردند.
معظم له با بیان اینکه نیروهای اطلاعاتی، سربازان گمنام حضرت ولی عصر(عج) می باشند، گفتند: این سربازن حقیقتا درجامعه گمنام می باشند و تازه بعد ازشهادت آنها انسان متوجه آثارو برکاتشان می شود.
این مرجع تقلید با بیان اینکه شهدا راه مستقیم را رفته اند و امامان معصوم(ع) تاکید فراوانی بر گام برداشتن دراین مسیرکرده اند اظهارداشتند: اگرانسان دراین مسیر باشد هیچ وقت گمراه نخواهد شد.
دکتررضایی نیز در این دیدار با بیان اینکه شهدای اطلاعات نظام در طول 8سال جنگ تحمیلی، شهدای مظلومی می باشند، براحیاء آثارو نام آنها درجامعه تاکید کردند.
دبیرتشخیص مصلحت نظام با تاکید براینکه مراجع تقلید و بزرگان دین، یار وحامی نیروهای انقلابی بوده وهستند، افزود: این حمایت ها، باعث شده نیروهای انقلابی با تمام قدرت در مقابل دشمنان بایستند.