آیت الله العظمی سبحانی در پیامی به کنگره بین المللی پیامبر اعظم(ص):

دشمنان در چهره های گوناگون به جهان اسلام یورش آورده اند

انقلاب اسلامی ایران وارث این دین آسمانی و تمدن بزرگ اسلامی سیر تاریخ را به سوی معنویت و دین برگرداند و نام پیامبر اعظم(ص) را در جهان دوباره مطرح کرد تا زمینه را برای ظهور منجی بشریت آخرین امام از سلسله خاندان نبوت فراهم کند.
به گزارش نویدتهران، متن پیام حضرت آیت الله سبحانی به دومین کنگره بین المللی پیامبر اعظم(ص) که در استان کرمان درحال برگزاری است، به این شرح می باشد:
بسم الله الرحمن الرحیم
ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد؛ سخن از پیامبر اعظم(صلی الله علیه وآله وسلم) است، همو که خدایش او را به او صافی ستوده همچون، ذکرا رسولا ، رحمة للعالمین، نذیرا للبشر، شاهدا و مبشرا و نذیرا، داعیا الی الله و باذنه، سراجا منیرا، بالمومنین روف رحیم و انک لعلی خلق عظیم و….
ولی دشمنان در برابر او صف کشیدند او را کذاب و ساحر و مجنون وکاهن خواندند دندانش را شکستند برای کشتن او هم قسم شدند او را از شهر خدا بیرون کردند جنگ های متعدد بر او تحمیل کردند او را ابتر دانستند و خاندانش را که ادامه دهنده راه او بودند ازصحنه حذف کردند و تارخی خونبار برای اسلام رقم زدند.
ولی سیر تاریخ نشان داد که او با صلابت و قدرت و تکیه به قدرت لایزال الهی در پیشبرد ماموریت آسمانی خود لحظه ای را از دست نداده و توانست یک جمعیت فراموش شده در تاریخ و جغرافیا را پایه گذار یک تمدن بزرگ اسلامی بنماید.
انقلاب اسلامی ایران وارث این دین آسمانی و تمدن بزرگ اسلامی سیر تاریخ را به سوی معنویت و دین برگرداند و نام پیامبر اعظم(ص) را در جهان دوباره مطرح کرد تا زمینه را برای ظهور منجی بشریت آخرین امام از سلسله خاندان نبوت فراهم کند.
واینک ما در زمانه عجیبی قرار گرفته ایم؛ از یک طرف،پیام اسلام با استفاده از ابزار وشیوه های نوین در سرتاسر جهان تا دورترین نقاط منتشر گشته ودلهای تشنه تحت بارش ذلال رحمت الهی وپیام آور رحمت و آزادی قرار گرفته اند. تا آنجا که از درون مرداب جاهلیت مدرن جوانانی سر بر آورده که برای رساندن پیام دلنشین وحی به گوش دلهای مرده و مایوس، از جان عزیز خویش مایه می گذارند و جام صهبای شهادت را دراین مسیر عاشقانه سر می کشند از طرف دیگر دشمنان اسلام و پیامبر در چهرهای گوناگون از مرزهای متعدد به جهان اسلام یورش آورده اند.
گاهی جشن قرآن سوزی راه می اندازند و گاهی با توهین به پیامبر اعظم در قالب انتشار کتاب آیات شیطانی و کاریکاتورها و فیلم های موهن مستقیم و شمشیر از رو بسته به اسلام هجوم می آورند.
و گاهی با ظاهر اسلامی وزیر پرچمی که نام مقدی رسول خدا برآن نقش بسته و با فریاد های اسلامی بدترین جنایات ممکن در جهان بشر را مرتکب می شوند تا اسلام هراسی را رواج داده و یا مشوه نمودن چهره پیامبر عزیز و ایجاد نفرت از دین مردم تشنه معنویت را از اسلام باز دارندو سرزمین های غرب آسیا و مهد تمدن اسلامی را به نابودی بکشند و زمین سوخته بر جا بگذارند. و گاهی با استفاده از فضای حقیقی و مجازی ورسانه ای به نشر شبهات و افکار گمراه کننده و پخش خبرهای راست ودروغ و ترویج فساد وفحشا اقدام می کنند.
و گاهی با تهاجم اقتصادی قصه نابودی زیر ساختهای جامعه اسلامی را دارند تا مشعل برافروخته هدایت اسلام را در جهان امروز خاموش نمایند.
حوزه های علمیه و علمای دین در این میادین مبارزه و جهاد وظائف سنگینی به دوش دارند ازجمله:
– ترویج فرهنگ علم و دانش و پاسخ به شبهات اعتقادی ودینی جوانان
– گفتگوی مستمر با مکاتب وادیان گوناگون در جهت روشنگری و ارائه چهره واقعی اسلام
– زدودن خرافات و زوائه از چهره اسلام و سلب بهانه از دست مغرضین
– تلاش برای ایجاد و حدت و همدلی بین مسلمین
– دفاع از مرزهای اسلام با ترویج فرهنگ جهاد وشهادت
– تبیین مبانی اقتصادی اسلام در جهان امروز برای جلوگیری از سلطه اقتصادی دشمن
– ساده زیستی و پرهیز از اشرافی گری و تبدیل شدن حوزویان به الگوی عملی برای دیگران
– ارائه یک جامعه نمونه اسلامی به همه جهانیان و تلاش برای به ثمر نشستن اهداف انقلاب اسلامی
وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین