دکتر قالیباف:

دشمنان بدانند بازی یک طرفه به پایان رسیده است

به گزارش نویدتهران،رئیس مجلس پس از تصویب کلیات طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها، گفت: مجلس با تصویب کلیات این طرح این پیغام را به دشمنان داد که بازی یک طرفه به پایان رسیده است.

محمدباقر قالیباف در نشست علنی  مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران، گفت: مجلس با تصویب کلیات این طرح این پیغام را به دشمنان ایران اسلامی داد که بازی یک طرفه به پایان رسیده است.