فرمانده نیروی دریایی سپاه در آیین رونمایی 7عنوان کتاب:

دشمنانی که تخم کینه و دشمنی می کارند مطمئن باشند محصولی جز کینه و دشمنی برداشت نخواهند کرد

به گزارش نویدتهران،سردار فدوی در آیین رونمایی ۷عنوان کتاب در بندرعباس تأکید کرد: دشمنانی که تخم کینه و دشمنی می کارند مطمئن باشند محصولی جز کینه و دشمنی برداشت نخواهند کرد.

آیین رونمایی از هفت عنوان کتاب با حضور دریادار پاسدار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسد اران انقلاب اسلامی در بندرعباس برگزار شد.

سردارفدوی با اشاره به روند صعودی کینه ورزی و دسیسه چینی دشمنان علیه انقلاب اسلامی تأکید کرد: دشمنانی که تخم کینه و دشمنی می کارند مطمئن باشند محصولی جز کینه، نفرت و دشمنی برداشت نخواهند کرد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه، ادامه داد: ما ملت و کشور ضعیف و دست و پا بسته و بی ریشه ای نیستیم که دشمن انتظار داشته باشد در برابر اقدامات کینه توزانه اش، پاسخی غیر از لبخند و تمکین نداشته باشیم.

دریادار فدوی با بیان اینکه دشمن بعد از دوران جنگ تحمیلی، امروز دوباره همه شرایط جنگی علیه انقلاب اسلامی را برقرار کرده است افزود: دولت و ملت ما در روند انقلاب اسلامی زیر بار نظام سلطه و مناسبات ظالمانه حاکم بر آن نرفته و نخواهند رفت.

سردار فدوی اظهار داشت: دشمن بداند که نمی تواند به روندی ادامه دهد که آزادانه و امن از ذخایر منطقه بهره برداری کند و سرمایه حاصل از آن را بدون هیچ مانع و محدودیتی علیه ما و انقلاب اسلامی به کار گیرد و ما را تماشاگر و تماشاچی دست و پا بسته ببیند.

گفتنی است در این مراسم که ناوسالار پوررضایی معاون دانش و پژوهش نیروی دریایی سپاه و تعدادی از پژوهشگران جوان نیروی نیز حضور داشتند، از هفت عنوان کتاب با موضوع تجربیات فرماندهان و رزمندگان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حوزه های آفند و پدافند دریایی، موشک های دفاعی و بازدارنده ساحل به دریا، دریا به ساحل و همچنین دریا به دریا، بهداری رزم، آماد و پشتیبانی و همچنین تعمیرات و نگهداری رونمایی شد.