اطلاعیه:

دستگیری یک تیم تروریستی تجزیه طلب در کرمانشاه

به گزارش نویدتهران، وزارت اطلاعات ازدستگیری یک تیم تروریستی تجزیه طلب در کرمانشاه خبر داد.

متن اطلاعیه به این شرح است:

باعنایت خداوند متعال و اقدامات تخصصی سربازان گمنام امام زمان (عج )در اداره‏ کل اطلاعات کرمانشاه،یک تیم تروریستی تجزیه‏ طلب که از مرزهای غربی وارد و در خانه تیمی مستقر شده بودند،تحت رصد و اشراف قرار گرفته و دو نفر از تروریست‏‌ها در درگیری مسلحانه به هلاکت رسیدند.
از این تیم تروریستی چند قبضه سلاح، نارنجک،تجهیزات جنگی و اسناد درون‏ گروهکی به دست آمده است. این اسناد مبیّن حمایت کشورهای مرتجع عربی از اقدامات تروریستی در داخل کشور و برنامه عملیاتی این تیم برای چندین اقدام تروریستی در استان کرمانشاه حکایت دارد.