آیت الله اعرافی:

در فقه و اخلاق حوزه های جدید بین الادیانی و ادیان ابراهیمی راه اندازی شود

به گزارش نویدتهران،باید در فقه و اخلاق حوزه های جدید بین الادیانی، مذهبی، اجتماعی، تعاملات انسانی و ادیان ابراهیمی راه اندازی شود؛ اگراین قدم برداشته شود قطعا در همه فقه ها به نظامی خواهیم رسید و حتی می توان در ذیل آن به گفت وگو پرداخت.
آیت الله اعرافی صبح امروز درآئین افتتاحیه سال جدید تحصیلی دانشگاه ادیان و مذاهب که درسالن اجتماعات این دانشگاه در قم برگزار شد بابیان اینکه باید شکرگزار خدا باشیم که حوزه های علمیه و مراکز علمی فعالیت خودرا شروع کرده اند گفت: امید است این مراکز علمی و دینی بییش از گذشته درجامعه اثر گذارباشند وبتوانند به فعالیت علمی بپردازند.
مدیر حوزه های علمیه عنوان کرد: شاید دراین جمع علمی ودانشگاهی که نگاه عمیق دینی و تطبیقی وجود دارد وهست، لازم است به این نکته اشاره کرد که درباره ادیان و مذاهب مباحث زیاد وجود دارد که گفت وگو پیرامونی برای رسیدن به تفاهم حداکثری بین حوزه ودانشگاه یکی از آن امورضروری برای انتقال مباحث دینی و بین الادیانی باشد.
امام جمعه قم بابیان اینکه در قضیه پلولاریزم طیفی از نظرات در مورد ادیان قابل بررسی است که بعضی ازآنها مشکلاتی هم در خود دارد و بعضی از آنها قابل حل وبرطرف کردن است گفت: پلولاریزم معرفتی قابل پذیرش نیست؛ چون معتقدند که سلب ادیان یک چیز است و دیگران خارج است؛ این نگاهی است که قابل خدشه است واشکالاتی دارد.
آیت الله اعرافی بابیان اینکه سطح دوم پلولاریزم ادیانی وارتباطی است که دارای حقایقی است و قطعا در بخش اول پلولاریزم همه مفرقات رانمی شد جدا کرد و یامهم دانست گفت: اما دربخش پلولاریزم ارتباطی مباحثی است که قابل بحث است و حتی مرکز علمی مانند حوزه نیز لازم است در صدد توسعه مرزهای دانش علمی وارتباطی و تعاملاتی باشد و لازم است به توسعه و راه ندازی فقه و درابواب مختلف تعاملات، میان دینی، مذهبی وانسانی وادیانی به عنوان اخلاق پرداخته شود.
مدیر حوزه های علمیه عنوان کرد: اگر بتوانیم در کتابهای فقهی درکنار دیگر مباحث فقهی، عناوین اخلاقی، میان دینی ومیان مذهبی و بین الادیانی قرارداده و حتی پرداخته وهدف گذاری شود قطعا می توان شاهد تحولات خوبی درعرصه ادیان و مذاهب وتعاملات آنها باشیم.
امام جمعه قم بابیان اینکه مته اجتهادی باید درموارد و باب های جدید فقهی مانند میان رشته ای، مذهبی، اصول وقوائد میان انسانها، ادیان ابراهیمی ومذاهب بکار گرفته شود گفت:هدف ایجاد روابط اجتماعی است و اگر فقه با ابزار دقیق اجتهادی به این مباخث پبردازد بابی نو در فقه گشوده خواهد شد زیرا معتقدیم فقه غنی داریم و حتی آیات وروایات دراین رابطه هست ولی باید توسعه یابد تا همه مسائل به درستی حل و فصل شود.
رئیس جامعه المصطفی العالمیه اظهار داشت: لازم است دانشگاه و در دو حوزه فقه میان فردی،اجتماعی، دینی ودرونی مذاهب و اخلاق طراحی های صورت دهد تا سایر مباحث تعاملات بین الادیانی مشخص شود .
آیت الله اعرافی گفت: اگر این قدم برداشته شود سطح تعاملات پلولاریزم راهگشا خواهد بود ومی توان در سطح ارتباط بین دول قدمهایی برداشت.
امام جمعه قم افزود: باید در فقه و اخلاق حوزه های جدید بین الادیانی، مذهبی، اجتماعی، تعاملات انسانی و ادیان ابراهیمی راه اندازی شود؛ اگراین قدم برداشته شود قطعا درهمه فقه ها به نظامی خواهیم رسید و حتی می توان درذیل آن به گفت وگو پرداخت؛ بنابراین این نقشه راه است که ترسیم شده و باید دراین مسیر حرکت کرد.
رئیس جامعه المصطفی العالمیه اظهار داشت: فقه، گفت وگو را تکلیف و اهداف و مسیر و رسالتها را مشخص می کند؛ وقتی ادیان را درهر سطخی مطالعه کنیم به ممیزات وتفرقات خواهیم رسید؛ بهر حال درحوزه مشترکات، ادیان ابراهیمی درمبارزه با شرک وحقوق مشترک و فلسفه کارهای زیادی وجود دارد ونیازبه صورت بندی نظامات جدید است که اگر کارشود بسیار راه گشاه است؛ بنابراین نباید مورد غفلت قرار داد.
آیت الله اعرافی گفت: اگر می خواهیم پیشرفت علمی داشته باشیم باید توجه ویژه به علم فلسفه واصولی کنیم همان طورکه درحوزه این گونه بوده حتی لازم است زیرساخت های لازم را در این عرصه اصولی وفلسفی فراهم وتوسعه داد.
مدیر حوزه های علمیه عنوان کرد: درشرایطی قرار داریم که در دنیای اسلام شاهد قرائت های مختلف از اسلام هستیم؛ از جمله آن اسلام غیر سیاسی و کمتر جهادی وانقلابی؛ دیگری اسلام خشونت و داعشی وآخری اسلام ناب است ودراین اسلام ناب همه چیز تعریف شده است ولی نیاز به کارهای بیشتری دارد.
امام جمعه قم افزود: اسلام ناب مفروضاتی دارد ولی باید در مقام ترویج و اشاعه کارهای جدّی تری کرد وحتی در قم که از مجموعه های علمی مانند حوزه و دانشگاهی ودارای جامعه علمی خوب و ترکیب قومی ومذهبی از کشورهای مختلف است ونشان دهنده اهمیت این شهر است، انتظار جدی می رود درعرصه ترویج ناب اسلام ناب قدم های جدی بردارد.