رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ارتش :

در انتقال فرهنگ دفاع مقدس باید از هنرهای نوین بهره برد

به گزارش نویدتهران،رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ارتش گفت:باید پیش از اینکه تاریخ شفاهی رزمندگان اسلام در سینه هایشان حبس شود آنها را برای نسل های بعدی حفظ کرد و در این راه از هیچ کوششی دریغ نکنیم.

امیر سرتیپ دوم حسن سیفی رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ارتش در نشست بررسی شیوه های انتقال فرهنگ دفاع مقدس با تاکید بدجمع آوری اسناد و آثار مرتبط با دفاع مقدس با نگاهی جهادی، افزود: انتقال فرهنگ دفاع مقدس با استفاده از شیوه های نوین هنری برای نسل جوان کشور یک ضرورت است در صورتی که این کار جهادی انجام شود ماندگاری فرهنگ پر از حماسه دفاع مقدس را شاهد خواهیم بود.

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ارتش ادامه داد: از سوی دیگر باید پیش از اینکه تاریخ شفاهی رزمندگان اسلام در سینه هایشان حبس شود ؛ آنها را برای نسل های بعدی حفظ کرد و در این راه از هیچ کوششی دریغ نکنیم.

امیر سرتیپ دوم سیفی در پایان خاطرنشان کرد: بعد از این کار مهم باید در همین نشست ها نحوه بیان این مطالب بررسی و در اختیار جامعه قرار گیرد، باید از هنرهای نوین و روز استفاده کرد که امید است با کارهای خوبی که در این سازمان انجام شده آثار نو و به روزی را در هفته دفاع مقدس رونمایی و تقدیم ملت بزرگ ایران اسلامی کنیم.