امروز صبح؛

درگهان لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگي ۴.۴ ریشتر درگهان در هرمزگان رالرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان هرمزگان ، بزرگي ۴.۴

تاريخ وقوع زلزله:
شنبه، ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ در ۰۷:۱۱:۰۵
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۰۲:۴۱:۰۵
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۴

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۲۷.۱۰ شمالي و ۵۵.۹۱ شرقي
عمق: ۱۱ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان هرمزگان

فاصله‌ها:
۲۳ كيلومتري درگهان، هرمزگان
۲۷ كيلومتري لافت، هرمزگان
۳۶ كيلومتري بندر خمير، هرمزگان