دبیر کل سازمان ملل ساخت شهرک جدید در کرانه باختری از سوی رژیم صهیونیستی را محکوم کرد

«آنتونیو گوترش»، دبیر کل سازمان ملل، تصمیم رژیم صهیونیستی مبنی بر ساخت شهرک جدید در کرانه باختری که به تصویب کابینه امنیتی این رژیم نیز رسیده است را محکوم کرد.
به گزارش نویدتهران وبه نقل ازمیزان،دبیر کل سازمان ملل کلیه اقدامات یکجانبه رژیم صهیونیستی مانند تصمیم برای ساخت شهرک جدید در کرانه باختری را محکوم و اعلام کرد که این اقدامات مذاکرات صلح در منطقه را تهدید می‌کند.

برای نخستین بار در طول بیش از دو دهه گذشته کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی با ساخت شهرک‌ جدید در کرانه باختری موافقت کرد.

کابینه رژیم صهیونیستی پس از جلسه خود در اواخر روز پنجشنبه ضمن اعلام موفقت با شهرک سازی در کرانه باختری یا صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که شهرک جدید در منطقه «سیلو» ساخته می‌شود و ساکنان شهرک «امونا» در این شهرک جدید سکونت خواهند یافت.

شهرک سازی رژیم صهیونیستی بر خلاف قوانین بین‌المللی بوده و بسیاری از کشورها نیز این شهرک سازی‌ها در سرزمین‌های فلسطین اشغالی غیرقانونی اعلام کرده‌اند.

شورای امنیت سازمان ملل نیز دسامبر سال ۲۰۱۶ در اقدامی بی سابقه قطعنامه ۲۲۳۴ در راستای محکوم کردن شهرک سازی رژیم صهیونیستی و درخواست برای توقف سریع آن را تصویب کرد که این قطعنامه با ۱۴ رأی موافق و رأی ممتنع آمریکا به تصویب رسید.