عليرضا راه پيما خبرداد؛

دايربودن مدارس شهرتهران روزسه شنبه دهم بهمن

به گزارش نویدتهران،رئيس اداره اطلاع رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش شهر تهران از داير بودن مدارس شهر تهران در روز سه شنبه مورخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ خبر داد.

عليرضا راه پيما با اعلام اين خبر افزود: تمامي مدارس شهر تهران روز سه شنبه داير بوده و به فعاليت عادي خود مي پردازند.

راه پيما از مديران مدارس، معاونين و مسئولين خدماتي واحدهاي آموزشي شهر تهران درخواست نمود تا نسبت به آماده سازي مدارس و بررسي سيستم گرمايشي و مهيا نمودن مدرسه براي حضور دانش آموزان عزيز اقدام نمايند.