معاون اول رییس جمهور :

دانشجویان ایرانی خارج از کشور ارز دریافت خواهند کرد

به گزارش نویدتهران،معاون اول رییس جمهور با تاکید بر حل نیاز‌های واقعی و ضروری ارزی مردم تصریح کرد: سیاست‌های جدید ارزی در مقطع کنونی و در راستای تخصیص منابع ارزی به نیاز‌های اصلی کشور تنظیم شده است و این به معنای فراموش شدن انتظارات و نیاز‌های واقعی و ضروری ارزی جامعه نیست.

دكتر اسحاق جهانگيري صبح امروز (يكشنبه) و در ادامه سلسله جلسات ستاد اقتصادي ساماندهي امور ارزي، ضرورت تامين نياز ارزي دانشجوياني كه برا ي تحصيل به خارج از كشور رفته اند را يادآور شد و گفت: بانك مركزي با همكاري وزارت امور خارجه، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به همه دانشجوياني كه براي تحصيلات تكميلي با هزينه شخصي به كشورهاي ديگر رفته اند طبق ضوابط تدوين شده ارز پرداخت خواهد كرد تا زندگي اين دسته از شهروندان ايراني مختل نشود. البته اين دسته از دانشجويان بايد ظرف مدت حداكثر ۶ ماه دانشگاه محل تحصيلشان از نظر اعتبار علمي به تائيد وزارت علوم برسد.
وي با بيان اينكه نبايد هيچ يك از مراجعان به سفارتخانه هاي خارجي در كشور براي دريافت ويزا با مشكل تامين ارز مواجه باشند،‌گفت: دولت ايران متعهد است معادل ريالي پرداخت شده توسط مردم به سفارتخانه ها، ارز به قيمت مصوب در اختيار آنها قرار دهد و وزارت امور خارجه موظف شده تا با همكاري بانك مركزي و سفارت خانه هاي خارجي موانع موجود در اين زمينه را به سرعت برطرف كند.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه سوداگري و خريد و فروش ارز با هدف كسب سود قابل قبول نيست، گفت: با راه اندازي سامانه «نيما» گام مهمي در تامين ارز مورد نياز واردات و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد كشور برداشته شده است و برخي مشكلات موجود نيز به مرور زمان و با اجرايي شدن دقيق سياست هاي جديد ارزي حل خواهد شد.
وي از بانك مركزي خواست تا ضمن بررسي روزانه آخرين اقدامات انجام شده در زمينه تامين نيازهاي ارزي كشور، خريد ارز حاصل از صادرات و تأمين ارز مورد نياز واردات كالاي اساسي ، گزارشي از نحوه اجراي سياست هاي جديد ارزي با هدف آگاهي مستمر و لحظه اي از وضعيت روند اجراي اين سياست ها و رفع نگراني هاي مردم بويژه افرادي كه نيازهاي ضروري و واقعي به ارز دارند به ستاد ارايه كند.
دكتر سيف، رييس كل بانك مركزي نيز در گزارشي از ميزان و تعداد گشايش اعتبار در سامانه «نيما» ، روند پيشرفت امور را مثبت توصيف كرد و با تشريح برخي موانع اظهار اطمينان كرد؛ روند واردات كالاهاي اساسي به كشور در چند روز آينده سرعت بيشتري خواهد گرفت.
در اين جلسه كه وزراي امور اقتصادي و دارايي، و امور خارجه، جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت و روساي كل بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادي رييس جمهور حضور داشتند، پيرامون نحوه تأمين ارز دانشجويي، كارآمدي سامانه «نيما» و آخرين وضعيت نحوه تامين ارز مورد نياز كالاهاي اساسي كشور بحث و تبادل نظر شد.