ساعتی پیش؛

داشلي برون در گلستان لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۴.۲ریشتر داشلي برون در گلستان رالرزاند.

گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان گلستان ، بزرگي ۴.۲
تاريخ وقوع زلزله:
سه شنبه، ۱۷ اريبهشت ۱۳۹۸ در ۱۰:۲۴:۳۳
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۹-۰۵-۰۷ ۰۵:۵۴:۳۳
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۲

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۸.۲۳ شمالي و ۵۳.۸۵ شرقي
عمق: ۱۰ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۳.۴۸+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۳.۳۳+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان گلستان

فاصله‌ها:
۱۰۸ كيلومتري داشلي برون، گلستان
۱۱۶ كيلومتري اينچه برون، گلستان
۱۲۶ كيلومتري Gumdag، ترکمنستان