دقایقی پیش؛

خور لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۴.۳ریشتر خور دراصفهان رالرزاند
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان اصفهان ، بزرگي ۴.۳
تاريخ وقوع زلزله:
پنجشنبه، ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ در ۱۱:۴۹:۰۰
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۸-۰۶-۲۱ ۰۷:۱۹:۰۰
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۳

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۴.۰۴ شمالي و ۵۵.۸۸ شرقي
عمق: ۱۰ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۲.۶۱+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان اصفهان

فاصله‌ها:
۷۹ كيلومتري خور، اصفهان
۸۹ كيلومتري فرخي، اصفهان
۱۰۳ كيلومتري عشق آباد، خراسان جنوبي