به اتهام توقیف غیرقانونی 7 ساعته مسافران در فرودگاه مشهد؛

خلبان پرواز 1034 ماهان بازداشت شد

قاضی حسینی از بازداشت خلبان پرواز 1034 ماهان به اتهام توقیف غیرقانونی 7 ساعته مسافران در فرودگاه مشهد خبر داد.
وی ادامه داد: به دنبال وقوع برخی حوادث در پی بارندگی های اخیر در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد و در پی اعتراض های مسافران و اعلام شکایت آنان مبنی بر نگهداری و توقیف غیرقانونی حدود 400 مسافر در هواپیما، پرونده ای در این باره تشکیل شد.

به گزارش نویدتهران وبه نقل ازمیزان،معاون دادستان مشهد در پایان خاطرنشان کرد: خلبان پرواز ۱۰۳۴ هواپیمای ماهان با صدور قرار قانونی بازداشت شد و پرونده در جریان رسیدگی است این در حالی است که ممکن است افراد دیگری نیز در این زمینه احضار شوند.