وزیر آموزش و پرورش در جمع هیات امنای سازمان دانش آموزی؛

خط کشی های بین تشکل های دانش آموز باید برداشته شود

به گزارش نویدتهران،وزیر آموزش و پرورش در جمع اعضای هیات امنای سازمان دانش آموزی با اشاره به وجود تشکل های مختلف در مدارس بیان کرد: برای استفاده بیشتر از ظرفیت تشکل ها، خط کشی های بین تشکل های دانش آموز باید برداشته شود.
پیش از ظهر امروز سید محمد بطحایی در جمع اعضای هیأت امنای سازمان دانش آموزی که در ساختان شهید رجایی برگزار شد، ضمن تقدیر از زحمات معاون سابق پرورشی و فرهنگی و رئیس سازمان دانش آموزی و همچنین قائم مقام سابق سازمان دانش آموزی، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که نظام تعلیم و تربیت را زمین گیر کرده است، موضوع فردگرایی و غفلت از آموزش گروهی و جمعی است.

وی ادامه داد: در دهه های اخیرجریان های حاکم برجامعه باعث شده تا آموزش و پرورش به تدریجی به سمتی برود که فرآیند یاددهی – یادگیری غالباً فردی شود و ما آثار منفی آن را امروز در جامعه مشاهده کنیم.

بطحایی تصریح کرد: موفقیت گروهی وپذیرش مسئولیت شکست گروهی از آثارتربیتی مطلوبی است که باید در جامعه محقق شود.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد یاددهی – یادگیری فردی آثار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی مخربی را در جامعه داشته است و درسال های اخیر فضای مجازی نیز به تقویت این سوء آثار کمک کرده است، به طوری که کودک ۲ یا ۳ ساله هنوز سخن گفتن نمی داند، اما با گوش هوشمند در حال بازی با رایانه است و این نتیجه مدیریت غیرصحیح است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: آنچه می تواند نظام تعلیم و تربیت را از این رویکرد مخرب رهایی بخشد و از وجودآینده ای تاریک در نظام تعلیم و تربیت جلوگیری کند، استفاده از ظرفیتت تشکل های دانش آموزی است.

وی ادامه داد: خوشبختانه زیرساخت های خوبی برای فعالیت تشکل های دانش آموزی در کشور داریم و هرچند از حیث سخت افزاری و نرم افزاری نیز شرایط مطلوبی داریم؛ اما متأسفانه خط کشی های صورت گرفته بین تشکل ها مانع بهره وری لازم از این ظرفیت ارزشمند است.

عضو کابینه تدبیر و امید اظهار کرد: خط کشی بین تشکل ها باید برداشته شود و یا بسیار کم رنگ شود به طوری که همه تشکل ها هدفی مشترک را دنبال کنند و کارها را بین خود تقسیم کنند و همه تشکل به راحتی بتوانند از ظرفیت ها و امکانات یکدیگر استفاده کنند به عنوان مثال، پایگاه مقاومت بسیج و یا مسجد محله می تواند مکانی برای برگزاری اردوی دانش آموزی باشد و نباید تنها ویژه استفاده دانش آموزان عضو بسیج باشد و یا کانون فرهنگی – تربیتی نباید تنها مورد استفاده اعضای سازمان دانش آموزی باشد، بلکه باید در اختیار سایر تشکل ها نیز باشد.

وی افزود: نباید از بالا و از بیرون مدرسه برای دانش آموزان برنامه ریزی کرد، زیرا هر برنامه ای که از بیرون دیکته شود، هر چند دقیق باشد قطعاً شکست می خورد، بلکه باید نسخه هایی را درچارچوب سیاست های کلی به مدرسه پیشنهاد دهیم و از تحمیل برنامه به مدارس خودداری کنیم؛ بنابراین مدرسه خود باید خلاقیت داشته باشند و برنا مه هایشان را خود تدوین و اجرا کنند.