دادستان جدید یزد:

خط قرمزی به جز قانون نخواهیم داشت

 

دادستان عمومی و انقلاب جدید یزد با تاکید بر اینکه در مشی کاری خود خط قرمزی جز قانون نخواهد داشت،تلاش به منظور کاهش اطاله دادرسی،کاهش ورودی پرونده ها،صیانت از حقوق عامه و تحقق فرمان اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال از طریق حمایت قضایی از سرمایه گذاری و تولید را از جمله مهمترین برنامه های خود عنوان کرد.
به گزارش نویدتهران وبه نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور،علی اکبر شمس گفت:گستردگی و تنوع امور و وظایف در دادسرا بسیار زیاد است و لازم است که با برنامه ریزی مناسب و اجرایی دقیق در انجام آن کوشید.
وی بر لزوم افزایش سرعت در رسیدگی ها توام با دقت و رفع اطاله دادرسی تاکید کرد و افزود:همزمان با تلاش در رفع اطاله دادرسی، در جهت کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی در بخش دادسرا هم تلاش خواهیم کرد.
شمس همچنین بر لزوم همکاری علما و روحانیون و معتمدین مردمی در گسترش فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات البین به عنوان یکی از راه های موثر در کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی نام برد و گفت:افزایش آگاهی های عمومی و اطلاعات قضایی مردم و مراجعان به دستگاه قضایی از طریق استفاده از ظرفیت مراکز مشاره و معاضدت قضایی و رسانه ها نیز نقش به سزایی در کاهش وقوع جرم، کاهش مراجعه به مراجع قضایی و کاهش اطاله دادرسی خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب یزد صیانت از حقوق عامه و حفظ انفال و برخورد قانونی و قاطع با دست اندازی به اراضی ملی و انفال را با همکاری مراجع و سازمان های مسئول و مراجع نظارتی و امنیتی از اولویت های اصلی خود بر شمرد و اظهار کرد:اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال و تحقق فرمان مقام معظم رهبری در این زمینه نیز از اولویت های کاری ماست و در این زمینه برخورد با پدیده مخرب قاچاق کالا و ارز و برخورد قانونی با بکارگیری غیر قانونی اتباع بیگانه فاقد مجوز که مانعی جدی در اشتغال استان یزد محسوب می شود،در دستور کار قرار خواهد گرفت.