اسماعیل کوثری:

خصومت با ایران در ذات دموکرات ها و جمهوری خواهان آمریکا است

%da%a9%d9%88%d8%ab%d8%b1%db%8cنماینده سابق مجلس با بیان اینکه بین ترامپ قبل از انتخابات تا ترامپ کنونی،تفاوت های زیادی وجود دارد، گفت: خصومت با ایران در ذات دموکرات ها و جمهوری خواهان است.
اسماعیل کوثری نماینده سابق مجلس با اشاره به پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت: البته بین ترامپ قبل از انتخابات تا ترامپ کنونی تفاوت های زیادی وجود دارد اما آنچه که مشخص است سیاست خارجی ایران نسبت به شیطان بزرگ هیچ تغییری نخواهد کرد.

به گزارش نوید تهران و به نقل ازبسیج،وی با تاکید بر اینکه چه دموکرات و چه جمهوری خواه آمریکایی به دنبال چپاول ملت ایران هستند، گفت: تاریخ نشان داده است که در ذات دولت مردان آمریکایی خصومت با ایران وجود دارد.

کوثری افزود: البته اگر طرف مقابل بخواهد بیش از پیش در برابر ایران زیاده گویی کند حتما با پاسخ متقابل روبه رو می شود.