به بزرگي ۵.۷ ریشتر؛

خراسان شمالي لرزید

به گزارش نویدتهران، براساس گزارشات موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، لحظاتی پیش استان خراسان شمالی لرزید.

گزارش اولیه؛

تاريخ وقوع زلزله:
شنبه، ۲۳ اريبهشت ۱۳۹۶ در ۲۲:۳۰:۵۸
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۷-۰۵-۱۳ ۱۸:۰۰:۵۸
(UTC)

بزرگي زلزله:
۵.۷

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۷.۶۶ شمالي و ۵۷.۲۲ شرقي
عمق: ۱۱ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۳.۴۸+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان خراسان شمالي

فاصله‌ها:
۲۰ كيلومتري پيش قلعه، خراسان شمالي
۲۲ كيلومتري بجنورد، خراسان شمالي
۲۸ كيلومتري حصارگرمخان، خراسان شمالي