رییس سازمان اورژانس کشور اعلام کرد:

خدمت رسانی اورژانس به ۱۷۴۶ مصدوم حوادث ویژه در هفته گذشته در سطح کشور

به گزارش نویدتهران،رییس سازمان اورژانس کشور گفت: هفته گذشته (از ۲۷ مهر الی ۳ آبان ماه ۹۸) در مجموع ۴۸۶ حادثه ویژه در سامانه مرکز مدیریت عملیات بحران (EOC) ثبت شد که در مجموع، در پی این حوادث، ۱۷۴۶ نفر مصدوم شدند.

دکتر پیرحسین کولیوند با اعلام این خبر، اظهار کرد: از مجموع ۱۷۴۶ نفر مصدوم حوادث ویژه هفته گذشته، ۱۵۴۴ نفر توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند و ۲۰۲ نفر در محل درمان شدند. همچنین، تعداد ۱۶۴ نفر نیز بر اثر این حوادث، جان خود را از دست دادند.

وی افزود: از مجموع ۴۸۶ حادثه ویژه ثبت شده طی هفته گذشته، ۲۵۸ مورد، حوادث ترافیکی و ۲۲۸ مورد، حوادث غیرترافیکی بود.

رییس سازمان اورژانس کشور یادآور شد: درهفته گذشته، ۶۴ مصدوم در قالب ۴۸ ماموریت، توسط اورژانس هوایی به مراکز درمانی انتقال یافتند.